Jaarrekening 2018

Specificatie Algemene reserve

Specificatie van de Algemene Reserve

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2017

1.981.847

Wijzigingen Algemene Reserve

19.707.841

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

6.640.986

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2018

28.330.674

Stand Algemene reserve

39.131.975

Stand Algemene Reserve, deel grond

-10.801.301

28.330.674

Algemene reserve

Doorrekening AR MPB 2019-2022

Realisatie 2018

Doorrekening AR Jaarrekening 2018

Stand per 31-12-2017

19.424.134

19.424.134

19.424.134

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-500.000

-500.000

-500.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2018

310.000

310.000

310.000

Storting in AR uit programma 3, verkeer en vervoer

0

165.000

165.000

Rekeningresultaat 2017

19.853.000

19.852.716

19.852.716

Bestemming resultaat 2017

-2.172.000

-2.067.844

-2.067.844

Bijdrage uit de reserve bouwleges

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Accres: onderhoud 2018

-500.000

-323.378

-323.378

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

4.303.600

0

0

Huis van de stad

-375.000

-375.000

-375.000

Bijdrage uit energietransitie

100.000

100.000

100.000

Archeologisch noodfonds

46.347

46.347

Stand per 01-01-2019

42.943.734

39.131.975

39.131.975

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2018 (saldo, incl. bestemmings voorstellen)

0

38.005.000

Precario Liander 2019

7.500.000

Aflossen annuïteit Grondbedrijf

0

-5.396.898

Huis van de stad

-1.044.000

-1.044.000

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

0

4.303.600

bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs

-2.000.000

-2.000.000

bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve

-1.000.000

-1.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

50.000

50.000

Eerste wijziging 2019

-180.000

-180.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

300.000

Stand per 01-01-2020

37.069.734

77.669.677

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

Precario Liander 2020

7.500.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

0

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

48.000

48.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

400.000

Stand per 01-01-2021

35.899.734

89.555.312

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Precario Liander 2021

7.500.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

1.114.000

Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie

285.968

285.968

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

419.000

419.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

200.000

Stand per 01-01-2022

43.744.337

104.899.915

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

979.000

979.000

Stand per 01-01-2023

51.578.972

112.734.550

Algemene reserve grondbedrijf

Doorrekening AR MPB2019-2022

realisatie 2018

Doorrekening AR Jaarrekening 2018

Stand per 01-01-2018

-17.442.287

-17.442.287

-17.442.287

Rente 2018

1,5%

-261.649

-261.649

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.801.301

-10.801.301

Rente 2019

1,4%

-151.232

-151.232

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

10.952.533

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.196.898

0

Rente 2020

1,4%

-72.770

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

Stand per 01-01-2021

285.967

0

Rente 2021

1,4%

0

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-285.967

Stand per 01-01-2022

0

0

Rente 2022

1,4%

0

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

Stand per 31-12-2022

0

0

ga terug