Jaarrekening 2018

Grondbeleid

Algemeen

2.5.1 Algemeen

In deze paragraaf leest u (de financiële gevolgen) dat het in 2018 wederom heel goed ging op de woningmarkt en de markt voor bedrijventerrein. Het resultaat daarvan is dat we bijna onze productiedoelen hebben gehaald die hoger lagen dan de jaren hiervoor. Toch volgen de berichtgevingen elkaar op, dat de woningmarkt oververhit is. Er is te weinig nieuwbouw voor de verschillende doelgroepen en dit drijft de prijzen op. Wel is op dit moment een afvlakking waarneembaar. Apeldoorn heeft nagenoeg al haar beschikbare m2 bedrijventerrein grond in verkoop of onder optie staan. De gemeente is daarom volop in gesprek met de provincie en de Regio om de programmering van woningbouwplannen en bedrijventerreinen af te stemmen op de vraagontwikkeling.

U leest in deze paragraaf op de eerste plaats een algemeen inzicht over het Grondbeleid in de gemeente Apeldoorn. Op de tweede plaats worden een aantal actuele ontwikkelingen, beschreven zoals de mogelijk veranderende rol van het grondbedrijf en de inzet van het grondbedrijf in de energietransitie.

De paragraaf Grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. In deze paragraaf krijgt u informatie over:

  • uitvoering van het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die in de meerjarenbegroting staan;
  • belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het Grondbedrijf;
  • de resultaten die we met de grondexploitatie hebben gerealiseerd;
  • het verloop van de verliesvoorzieningen en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)
ga terug