Jaarrekening 2018

Apeldoorn activeert

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief

6

0

0

2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam

3

1

0

3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners

3

0

0

Totaal prestaties

12

1

0

Lasten & baten

Lasten

€ 106.405

4,2 %

Baten

€ 63.467

2,9 %

ga terug