Jaarrekening 2018

Specificatie over te boeken kredieten

Datum start investering

Omschrijving investering

Toegekend krediet

Uitgaven op het krediet t-m 2018

Restantkrediet per 31-12-2018

Over te boeken restatntkrediet naar 2019

Toelichting

Veiligheid en recht

1-1-2015

Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

100.000

Overboeken realisatie geschied in 2019

TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT

100.000

0

100.000

100.000

Informatievoorziening

1-1-2017

Verv Gen. appl. 2017

195.000

0

195.000

195.000

Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap

1-1-2016

TIS 2016

330.000

307.578

22.422

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

TIS 2015

915.000

889.459

25.541

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

I-Nup 2015

325.000

317.327

7.673

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Verv Gen appl 2016

375.000

249.187

125.813

125.813

Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap. Bestemmingsvoorstel volgt.

1-1-2016

Coda vervanging

50.000

20.069

29.931

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

I-NUP

345.000

0

345.000

345.000

Benodigd voor de implementatie van het informatiegestuurd werken, waartoe de Directieraad heeft besloten.

1-1-2017

TIS 2017

375.000

278.491

96.509

96.509

Levering van servers door Detron in 2018 niet afgerond.

1-1-2017

Innovatie TIS 2017

100.000

100.315

-315

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

2e computerruimte

600.000

0

600.000

Vrijvallende kapitaallasten benodigd voor "lease" nieuwe computerruimtefaciliteit

1-1-2017

Verv. Tools 2017

90.000

0

90.000

90.000

Benodigd voor de aanschaf van een Mobiel device managementtool

1-1-2018

Paspomaat

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Routine inv RI (GPS)

25.000

0

25.000

25.000

Aanschaf vertraagd wegens dicussie over positionering lanfdmeetkundige functie

1-1-2018

TIS 2018

1.515.000

254.701

1.260.299

1.260.299

Benodigd voor uitbreiding/vervanging storage, backup en servers

1-1-2018

Innovatie TIS 2018

200.000

18.500

181.500

181.500

Benodigd voor vervanging Wifi-/ netwerkcomponenten Huis van de Stad

1-1-2018

Autom.App Co 2018

700.000

0

700.000

700.000

Benodigd voor vervanging installaties computerruimte; vertraagd wegens Huis van de Stad

1-1-2017

I-Nup 2017

175.000

0

175.000

175.000

Benodigd voor de implementatie van het informatiegestuurd werken, waartoe de Directieraad heeft besloten.

1-1-2017

BRP 2017

74.000

30.806

43.194

43.194

Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd.

1-1-2018

BRP 2018

500.000

0

500.000

500.000

Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd.

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

6.889.000

2.466.432

4.422.568

3.737.315

Jeugd, zorg en Welzijn

1-1-2009

Kopersld 5 Gong BSO

761.993

757.993

4.000

De renovatie is in 2018 afgerond.

1-1-2016

Valkeniersdonk 202

2.947.242

3.320.966

-373.724

-119.624

De renovatie van de Eben Haëzerschool wordt in het 1e kwartaal 2019 afgerond, hetgeen waarschijnlijk leidt tot een terugvordering van € 105.000. Het kredietbedrag het onderstaande project moet hierbij worden betrokken

1-1-2018

Valk.donk.202 bruimt

254.100

0

254.100

254.100

Zie krediet hierboven.

1-1-2016

Texandriln 30 renov.

1.518.451

1.442.528

75.923

75.923

De renovatie van het schoolgebouw word in 1e kwartaal 2019 afgerond.

1-1-2017

Planontw.scholen

100.000

0

100.000

0

De desbetreffende kosten zijn op taakveld 4.2 verantwoord.

1-1-2017

Spoedaanvr. OHV 2017

500.000

0

500.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Verb.strks. Middenwg

350.000

381.737

-31.737

0

De verbouwing is in 2018 afgerond.

1-5-2017

Sportp Orderbos 19

950.000

932.126

17.874

17.874

Er komt in 2019 nog een factuur van het archeologisch onderzoek.

TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

7.381.786

6.835.351

546.436

228.273

Vastgoed en grond

1-1-2016/1-1-2017

Huis van de stad

27.800.000

7.605.329

20.194.671

20.194.671

Meerjarig project, loopt door t/m 2020.

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

8.420.000

2.515.119

5.904.881

5.904.881

Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021.

Verduurzaming schoolgebouwen

950.000

69.419

880.581

880.581

Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021.

1-1-2016

Marktstraat 12 rijwi

170.000

157.000

13.000

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2017

Zwitsal& Zwitsalpark

3.825.000

1.215.228

2.609.772

2.609.772

Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg

1-1-2018

Zwitsal meubilair

35.000

21.372

13.628

13.628

Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg

1-1-2018

fase 3 Marktstr/Beek

725.000

164.200

560.800

560.800

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Marktplein

2.300.000

207.901

2.092.099

2.092.099

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Fietsenstalli

1.200.000

14.486

1.185.514

1.185.514

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

Fase 3 Hoofdstraat Z

350.000

18.733

331.267

331.267

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Hofstr/Kan.st

680.000

19.014

660.986

660.986

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Hof/Kan.str F

1.000.000

1.215

998.785

998.785

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Caterplein

200.000

23.255

176.745

176.745

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-1-2018

fase 3 Struct.icoon

500.000

0

500.000

500.000

krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart

1-4-2018

Verb.Werkgeb.Zuid

225.000

170.568

54.432

54.432

Uitvoering verbouwing loopt door in 2019

1-7-2018

Rolstoeltoeg CODA

101.718

11.356

90.362

90.362

Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (icm andere werkzaamheden)

1-1-2018

Zilverschn aank/verb

575.000

397.388

177.612

177.612

Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (2018 aankoop)

1-1-2018

Robur'58 vern.kleedk

265.000

186.715

78.285

78.285

Uitvoering verbouwing loopt door in 2019

1-1-2018

V.Schaffel.10 aan/vb

140.000

32.312

107.688

107.688

Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (2018 aankoop)

1-1-2018

Woldhuis 11, renovat

520.000

30.517

489.483

489.483

In 2018 ontwerp en aanbesteding, in 2019 uitvoering

31-8-2018

IJsseldijk erfp.kv18

4.179.155

4.179.155

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-7-2018

Fietsbrg Zwitsalpark

175.000

173.180

1.820

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Edisonlaan 160

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Felualn/Zw.kijk

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Vosselm.str 299

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Ln v.Zevenh.381

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Het Woldhuis 11

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Soerenseweg

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.JC Wilslaan 23

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.JC Wilslaan 25

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.JC Wilslaan 17

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Asselsestr.330

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Oude Bbergerweg

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Maasstraat 4

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.De Haere

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Engel.h 95 korh

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Engel.holt 95

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Engel.holt95/97

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Brinklaan 145

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Loenermark

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Orderbos

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Europaweg 250

40.000

40.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Edisonlaan 270

76.000

76.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Europaweg 154

39.000

39.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Matenpoort 11

48.000

48.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.LnvZevenhzn 396

101.000

101.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Ln vd Maten 187

48.000

48.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Arnhemseweg 221

20.000

20.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Arnhemseweg299c

20.000

20.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Arnhemseweg 432

59.000

59.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Kan.Nrd 312/360

1

1

0

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2018

Erfp.Ecofact.kvl 19b

2.300.230

0

2.300.230

2.300.230

Verkoop grond via erfpacht vindt begin 2019 plaats

1-1-2017

Werkgebouw Noord

6.480.000

5.156.260

1.323.740

1.323.740

Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg

TOTAAL VASTGOED EN GROND

63.567.123

22.820.740

40.746.382

40.731.562

Ruimtelijke leefomgeving

1-1-2011

Park.app PG div.gara

1.000.000

240

999.760

999.760

Projecten lopen door.

1-1-2011

Park.app PG Kon.have

0

0

0

0

Vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2019 starten

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

5.324.746

3.204.649

2.120.097

2.120.097

Projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan.

1-1-2015

Verv. inv riool 2015

0

0

0

0

Projecten lopen door

1-1-2015

Verv. inv. riolering

0

0

0

0

Projecten lopen door

1-7-2016

Klimaat-adaptatie

9.887.676

-1.000

9.888.676

9.888.676

Projecten klimaatadaptatie lopen door - periode rioolplan. Besteding t.l.v. de voorziening.

1-1-2017

Beek in Kerschoten

1.366.574

205.168

1.161.406

1.161.406

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Driehuizerspreng

83.206

63.182

20.024

20.024

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Rode beek, BihO, dkr

0

1.418

-1.418

-1.418

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Schoolbeek

718.086

49.062

669.024

669.024

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Ugchelsebeek zuid

813.372

30.476

782.896

782.896

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Ugchelsebeek midden

571.160

92.469

478.691

478.691

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Ugchelsebeek noord

1.347.073

759.026

588.047

588.047

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Grift centrum

1.223.812

-298.150

1.521.962

1.521.962

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-1-2017

Kayersbeek Zuiderp.

968.123

511.357

456.766

456.766

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-4-2017

Verb.entree Schoone

500.000

147.010

352.990

352.990

Project loopt door tot in 2019.

4-4-2017

Verb.entree CODA

1.000.000

499.486

500.514

500.514

Project loopt door tot in 2019.

1-1-2017

Fietsp.KNoord-Dev.st

405.000

567.566

-162.566

-162.566

Project afhandeling is nog niet volledig. In 2019 zal e.e.a. afgerond worden.

1-6-2017

KP Ln v Spitsbergen

385.000

610.170

-225.170

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-6-2017

Herinr.Leienplein

100.000

69.888

30.112

30.112

Project loopt door in 2019.

1-7-2017

Knelpunten riolering

1.561.212

768.335

792.877

792.877

Periode rioolplan- projecten knelpunten riolering lopen door .

1-1-2017

Vk.visie17-20- 40 jr

4.092.500

0

4.092.500

4.092.500

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2017-2020 is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2019. Het experiment upgrade OV knooppunt is in 2018 afgehandeld. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 124.000) wordt aangelegd in combinatie met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in 2019. De aanpassing fiets doorstroom as Hofstraat (€ 170.000) wordt in 2019 in combinatie met onderhoud aan de Hofsstraat opgepakt. De aanpassing fiets doorstroom as Stationsstraat (€ 90.000) koppelen we aan aanpassing Hofstraat. De aanleg fietspad Kanaalzone ( Dev.str.- Anklr) is uitgevoerd, project wordt in 2019 inhoudelijk afgerond. De uitbreiding van de Laan van 7 huizen (€ 468.000) wordt aangelegd in combinatie met het winkelcentrum Anklaar in 2019. Schoolroutes veilig maken loopt in 2019 door en de realisatie PRIS is uitvoering. De investering in laadpalen (€ 100.000) en laadvoorzieningen woningen wordt meegenomen, in concessie, naar 2019. Verkeersveiligheid Kanaal Zuid wordt in 2019 verder uitgevoerd.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 25 jr

190.000

0

190.000

190.000

1-1-2017

Vk.visie17-20- 20 jr

150.000

0

150.000

150.000

1-1-2018

Vk,visie18-21- 40 jr

5.685.000

0

5.685.000

5.685.000

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2018- 2021 zijn opgestart en in ontwikkeling. Deze projecten lopen door in 2019. Het project verbreding tunnel Polderweg is opgepakt en de aanleg fietspad Elsbosweg is opgestart. In 2019 zal er worden begonnen met verbeteren fietsroute Apeldoorn-Epe en met de aanleg fietspad Woudhuizermark.

1-1-2018

Vk.visie18-21- 20 jr

200.000

0

200.000

200.000

1-1-2018

Vk.visie18-21- 15 jr

1.030.000

0

1.030.000

1.030.000

1-1-2018

Vk.visie18-21- 5 jr

80.000

0

80.000

80.000

1-1-2017

Realisatie PRIS

250.000

206.847

43.153

43.153

Project loopt door in 2019.

1-1-2018

Uitbr.Lv7hzn 2017+18

668.000

26.410

641.590

641.590

Project loopt door in 2019.

1-1-2018

Upgr.fietsst.station

69.500

82.500

-13.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Vrk.veiligh.Kan.Zuid

150.000

19.143

130.857

130.857

Project loopt door in 2019.

1-1-2018

Rotonde Ln van Ossev

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

Project loopt door in 2019.

1-6-2018

Kayersbeek Zuiderprk

615.000

0

615.000

615.000

Project loopt door in 2019.

1-1-2018

Polderln verbr.tunnl

720.000

700.000

20.000

20.000

Project loopt door in 2019.

1-9-2018

Aanl.fietsp.Elsboswg

470.000

19.365

450.635

450.635

Project loopt door in 2019.

1-10-2018

aanlg fietsp.Whzerm.

400.000

211

399.789

399.789

Project loopt door in 2019.

1-1-2018

Capaciteit Europaweg

784.000

0

784.000

784.000

Project aanvang 2019.

1-12-2018

Verbet.fr.Adoorn Epe

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

Project aanvang 2019.

TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

47.309.040

8.334.828

38.974.212

39.212.382

Beheer en onderhoud

1-1-2018

Routine inv 2018

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Gesloten verhardingen 2017

4.759.911

5.360.849

-600.938

0

Een aantal projecten liep door vanuit 2017 naar 2018. De projecten 'Laan van Zevehuizen', 'Dorpstraat Beekbergen', 'Voorsterweg in Loenen' en de 'Amersfoortseweg' zijn inmiddels afgerond. De overschrijding is tot stand gekomen doordat voorbereidingskosten voor de 2018 projecten ten laste van dit krediet zijn gekomen. De nadelige kredietruimte van € 600.000 wordt verrekend met het restantkrediet 'gesloten verhardingen 2018'. Dit betreft een budgetneutrale verwerking.

1-1-2018

Gesloten verhardingen 2018

3.899.682

2.655.442

1.244.240

643.302

In 2018 hebben onder andere de projecten 'Krimweg te Hoenderloo', 'Europaweg' en 'Kanaal Zuid' een doorloop naar 2019. De uitloop van de werkzaamheden komt voort uit een langere voorbereidingstijd in combinatie met vertraging door inspraak van diverse partijen. Naar verwachting worden deze projecten in 2019 afgerond.

1-1-2017

Verhard. elem. 2017

4.183.855

2.497.073

1.686.782

1.686.782

In 2017 zijn we gestart met de projecten 'De Parken' en 'Koninginnelaan'. Deze projecten kennen 'een lange adem' waardoor het krediet moet doorschuiven naar 2019.

1-1-2018

Elementverhardingen 2018

2.729.841

592.887

2.136.954

2.136.954

Door een langere voorbereidingstijd en communicatie met bewoners is er vertraging opgetreden in de omvormingsprojecten 'binnen en buiten de kom'. De projecten zijn aanbesteed. Naar verwachting zullen deze projecten in 2019 worden afgerond.

1-1-2017

Bruggen 2017

380.980

384.766

-3.786

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bruggen 2018

387.076

284.472

102.604

102.604

Dit restant krediet is voor de aanpak van de Freulebrug. Het besluit om de belvederes te verkleinen en een aantal verstevigingen in de Freulebrug aan te brengen is in oktober 2018 genomen. Vervolgens is de vergunningaanvraag in gang gezet. De werkzaamheden zullen in 2019 gaan plaatsvinden.

1-1-2017

OV Armaturen 2017

426.359

333.283

93.076

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

OV Armaturen 2018

433.181

247.315

185.866

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Masten 2017

426.359

398.230

28.129

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Masten 2018

433.181

558.100

-124.919

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

VRI's 2017

383.740

380.854

2.886

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

VRI's 2018

389.880

133.666

256.214

150.000

Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken. De zgn IVRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2019 zal plaatsvinden.

1-1-2018

Groenaanleg 2018

123.322

52.405

70.917

70.917

Als gevolg van de droogte in de zomer van 2018 kan de vervanging van groen pas in 2019 plaatsvinden. In het voorjaar van 2019 wordt duidelijk wat er vervangen dient te worden.

1-1-2018

Bomen 2018

70.836

79.452

-8.616

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Speelvoorzien. 2017

125.094

131.417

-6.323

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Speelvoorzien. 2018

127.096

120.320

6.776

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

Scania P320 vrachtwa

221.370

0

221.370

221.370

In 2018 is de bestelling voor de vrachtwagen met opbouwkraan gedaan. De totale oplevering heeft vertraging opgelopen. Levering van de vrachtwagen inclusief opbouw vindt in februari van 2019 plaats.

1-7-2018

Colorado V350 hogedr

31.203

31.203

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-619-VG Fiat Doblo

27.797

27.797

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-605-NG Fiat Doblo

27.797

27.797

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

2018 auto v.72-BH-VX

61.301

61.293

8

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-635-ND Peugeot Par

26.253

26.253

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-332-NR Fiat Doblo

36.708

36.708

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-329-RS Fiat Ducato

52.122

52.122

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-336-LX Fiat Ducato

46.128

46.128

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-634-ND Peugeot Par

26.253

26.253

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

2018 auto v.38-BS-DF

44.465

0

44.465

44.465

Door vertraging in de levering heeft de oplevering niet in 2018 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de levering in februari 2019 plaatsvinden

1-7-2018

V-145-RG Fiat Ducato

72.972

72.972

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

V-989-LJ Fiat Ducato

47.349

47.349

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-9-2018

Strooimaterieel

122.120

122.120

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-10-2018

Verv,Boomstructuren

1.820.000

74.260

1.745.740

1.745.740

€ 820.000 heeft betrekking op MPB 2019-2022. € 750.000 heeft betrekking op de jaarschijven 2019 t.m 2021 uit de MPB 2018-2021. Het restant heeft betrekking op 2018. De jaarschijf 2018 is niet volledig benut door de droge zomer van 2018. Het effect van de droge zomer zal in het voorjaar van 2019 duidelijk worden.

1-10-2018

Verv.Heestervakken

800.000

109.662

690.338

690.338

Heeft betrekking op 2018 tot en met 2021. Door de droogte in de zomer van 2018 wordt in het voorjaar van 2019 duidelijk wat er precies vervangen dient te worden.

1-10-2018

Berg&B ren.bosvijver

683.200

29.618

653.582

653.582

De voorbereiding voor de renovatie van de bosvijver is in 2018 gestart. Werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden als er evenementen zijn zoals 'Lumido'. Het project kent hierdoor een langere doorlooptijd. Daarnaast worden er extra onderzoeken gedaan wat leidt tot vertraging maar een beter inzicht geeft in de kosten. Naar verwachting zal het project worden afgerond in 2020.

1-2-2018

V-154-LF Iveco Daily

65.859

65.860

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-3-2018

Revit.openb.ruimte18

2.100.000

187.520

1.912.480

1.912.480

Pilot's met betrekking tot de revitalisering van de openbare ruimte in drie woonbuurten zijn in 2018 gestart. De pilot's zullen qua uitvoering nog in 2019 en 2020 doorlopen.

1-4-2018

Vern.drainage wenum

290.000

294.106

-4.106

Krediet kan afgesloten worden

15-8-2018

2019 Roberine F3 kle

49.000

49.000

0

Krediet kan afgesloten worden

15-8-2018

Mob.bewakingscameras

90.000

51.591

38.409

38.409

Betreft de aanschaf van mobiele bewakingscamera's en de bewakingscamera's voor winkelcentrum De Eglantier. Levering heeft deels plaatsgevonden. Wordt begin 2019 afgerond.

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

26.022.291

15.650.144

10.372.147

Publiek, ondernemen en wijken

1-1-2015

Herinrichting trouwz

87.500

46.672

40.828

40.828

Overboeken realisatie geschied in 2019

1-1-2015

Inrichting SC

50.000

39.694

10.306

10.306

Overboeken realisatie geschied in 2019

1-1-2015

Verb electra markten

37.000

25.106

11.894

11.894

Overboeken realisatie geschied in 2019

1-1-2019

Electrotechn.Infra

70.000

0

70.000

70.000

Overboeken realisatie geschied in 2019

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken

244.500

111.472

133.028

133.028

1-1-2017

Geluidsinst. TOA vv

38.000

0

38.000

38.000

Vanuit facilitair oogpunt vinden ze dit belangrijk en willen ze dat dit krediet wordt meegenomen

1-1-2017

conf verg instal

24.000

0

24.000

24.000

Deze gaat binnenkort vervangen worden (waarschijnlijk komende zomer)

1-1-2018

Trapbekleding rubber

35.025

0

35.025

35.025

Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vallen buiten het project HvdS, na de verbouwing zal dit moeten worden vervangen.

TOTAAL SHARED SERVICE CENTER

35.025

0

35.025

35.025

Strategie en Regie

15-12-2018

Comfort. gezinsstad

100.000

12.517

87.483

87.483

De realisatie is laat in 2018 begonnen en loopt door in 2019.

TOTAAL STRATEGIE EN REGIE

100.000

12.517

87.483

87.483

TOTAAL GENERAAL

151.648.764

56.231.484

95.417.281

84.265.069

ga terug