Jaarrekening 2018

Veiligheid

Veiligheid

Taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen

0

1

0

2. Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis

1

0

0

Totaal prestaties

1

1

0

Lasten & baten

Lasten

€ 20.199

0,8 %

Baten

€ 3.482

0,2 %

ga terug