Jaarrekening 2018

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Taakvelden:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

01. Apeldoorn als duurzame stad

1

0

0

02. Apeldoorn als comfortabele (gezins)stad

1

0

0

03. Apeldoorn als toeristisch toplandschap

1

0

0

04. Apeldoorn als ondernemende stad

1

0

0

05. Apeldoorn is financieel gezond

1

0

0

06. Lobby

1

0

0

07. Samenwerking en in het bijzonder de verbonden partij Regio Stedendriehoek

1

0

0

08. Citymarketing

1

0

0

09. Deugdelijke en gastvrije dienstverlening

1

0

0

10. Stadsdeelgericht werken en burgerparticipatie

1

0

0

Totaal prestaties

10

0

0

Lasten & baten

Lasten

€ 94.362

3,7 %

Baten

€ 470.352

21,2 %

ga terug