Jaarrekening 2018

Milieu

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Een schone leefomgeving creëren door zo min mogelijk afval te produceren, zo maximaal mogelijk grondstoffen te scheiden en deze zo lang mogelijk circulair te houden

3

0

0

2. Een goede fysieke leefomgeving creëren door regulering op basis van milieutoezicht, -handhaving, vergunningverlening en milieuadvisering

7

0

0

3. Een versnelde transitie naar meer energiebesparing en meer duurzame energieopwekking, energieopslag en meer balans tussen vraag en aanbod van energie

2

1

0

Totaal prestaties

12

1

0

Lasten & baten

Lasten

€ 24.946

1,0 %

Baten

€ 22.354

1,0 %

ga terug