Jaarrekening 2018

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers

4

1

0

Totaal prestaties

4

1

0

Lasten & baten

Lasten

€ 33.683

1,3 %

Baten

€ 9.086

0,4 %

ga terug