Jaarrekening 2018

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Taakvelden:

0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Op slimme, duurzame en innovatieve wijze bereikbaar zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers

15

7

0

2. Versterkte groene en blauwe waarden van de Buitenstad

10

2

0

3. Een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit

5

2

2

4. Zorg voor ecologische waarden en dierenwelzijn

1

0

0

Totaal prestaties

31

11

2

Lasten & baten

Lasten

€ 42.608

1,7 %

Baten

€ 22.841

1,0 %

ga terug