Jaarrekening 2018

Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Veilig, kansrijk en gezond opvoeden

3

2

0

2. Kansen in het onderwijs

3

1

0

Totaal prestaties

6

3

0

Lasten & baten

Lasten

€ 99.970

4,0 %

Baten

€ 10.368

0,5 %

ga terug